Aftrekbare giften?

Let op het verschil tussen gewone giften en periodieke giften! Giften (algemeen) Je kunt de giften alleen aftrekken als de instelling een ANBI-beschikking heeft van de Belastingdienst. Het moet gaan om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt dit checken via de website van de Belastingdienst. De giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar […]

Aftrekpost voor ziektekosten?

De aftrekpost voor specifieke zorgkosten is ieder jaar weer lastig. Ik krijg er veel vragen over van cliënten. Toch kan het in sommige gevallen een aardige aftrekpost opleveren, met name als je de ziektekosten in 1 kalenderjaar kunt samenvoegen. Vanaf 2014 zijn de kosten van bepaalde hulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen) niet meer aftrekbaar. De […]