Artikelen door Pascal Heij

Jaarrekening en winst 2015

Binnenkort kan je de jaarrekening over 2015 (laten) opmaken. Heb je over 2015 winst gemaakt? Heb de administratie over 2015 al compleet? Het is tijd om je boekhouding over 2015 af te ronden. Natuurlijk help ik je graag als je van mijn diensten gebruik wilt maken! De jaarrekening van je bedrijf kan je later gebruiken […]

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op dinsdag 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. De huidige regelgeving voor de VAR-verklaring komt per 1 mei 2016 te vervallen. Er komt tot 1 mei 2017 een overgangsregeling. Tot 1 mei 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om de nieuwe regeling in de […]

Erf- en schenkbelasting, aandachtspunten 2015

In dit artikel wil ik even een paar belangrijke aandachtspunten naar voren halen met betrekking tot de erf- en schenkbelasting. De wettelijke regels zijn opgenomen in de Successiewet. Schenkingsvrijstellingen 2015 Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een schenking doen, zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2015 is het vrijgestelde bedrag € 5.277.

Omzetbelasting (BTW)

In dit artikel wil ik even een paar belangrijke aandachtspunten naar voren halen met betrekking tot de Omzetbelasting (BTW) Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Als je als ondernemer per kalenderjaar per saldo maximaal € 1.883 aan BTW bent verschuldigd, dan heb je recht op de vermindering voor kleine ondernemers. Als je per jaar niet meer dan […]

Eindejaarstips 2015, inkomstenbelasting voor ondernemers

Zoals gebruikelijk publiceer ik ieder jaar rond deze tijd mijn eindejaarstips. Kijk er even naar en doe er je voordeel mee!   Auto van de zaak Het kabinet is van plan om de komende jaren weer te gaan sleutelen aan de bijtelling voor de auto van de zaak en de bedrijfsauto van ondernemers. Als je […]

ZZP overeenkomst van opdracht, einde VAR

Jullie weten wellicht, dat er volgend jaar weer iets gaat veranderen. De VAR-verklaring wordt waarschijnlijk per 1 april 2016 afgeschaft. Het heeft enige jaren geduurd om de knoop door te hakken. De nieuwe Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) wordt niet ingevoerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen een overeenkomst van opdracht aangaan. De Belastingdienst heeft een aantal […]

Tips bij het starten van een bedrijf

Je kunt je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel; je wordt dan meteen automatisch als ondernemer aangemeld bij de Belastingdienst.   De Belastingdienst zal aan de hand van je inschrijving bekijken met welke soorten belasting je te maken krijgt (inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffing)   Je kunt gratis een startersbijeenkomst van de KvK in samenwerking met […]