John Norder

Jaarrekening en winst 2015

Binnenkort kan je de jaarrekening over 2015 (laten) opmaken. Heb je over 2015 winst gemaakt? Heb de administratie over 2015 al compleet? Het is tijd om je boekhouding over 2015 af te ronden. Natuurlijk help ik je graag als je van mijn diensten gebruik wilt maken! De jaarrekening van je bedrijf kan je later gebruiken […]

John Norder

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op dinsdag 2 februari 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. De huidige regelgeving voor de VAR-verklaring komt per 1 mei 2016 te vervallen. Er komt tot 1 mei 2017 een overgangsregeling. Tot 1 mei 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om de nieuwe regeling in de […]

John Norder

Erf- en schenkbelasting, aandachtspunten 2015

In dit artikel wil ik even een paar belangrijke aandachtspunten naar voren halen met betrekking tot de erf- en schenkbelasting. De wettelijke regels zijn opgenomen in de Successiewet. Schenkingsvrijstellingen 2015 Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een schenking doen, zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2015 is het vrijgestelde bedrag € 5.277.

John Norder

Omzetbelasting (BTW)

In dit artikel wil ik even een paar belangrijke aandachtspunten naar voren halen met betrekking tot de Omzetbelasting (BTW) Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Als je als ondernemer per kalenderjaar per saldo maximaal € 1.883 aan BTW bent verschuldigd, dan heb je recht op de vermindering voor kleine ondernemers. Als je per jaar niet meer dan […]

John Norder

Eindejaarstips 2015, inkomstenbelasting voor ondernemers

Zoals gebruikelijk publiceer ik ieder jaar rond deze tijd mijn eindejaarstips. Kijk er even naar en doe er je voordeel mee!   Auto van de zaak Het kabinet is van plan om de komende jaren weer te gaan sleutelen aan de bijtelling voor de auto van de zaak en de bedrijfsauto van ondernemers. Als je […]

John Norder

Eindejaarstips 2015, inkomstenbelasting algemeen

Zoals gebruikelijk publiceer ik ieder jaar rond deze tijd mijn eindejaarstips. Kijk er even naar en doe er je voordeel mee! Eigen woning De sanctie bij de aflossingsachterstand op de Eigen Woning Schuld is versoepeld. Los de achterstand zo snel mogelijk af om de Eigen Woning Schuld te laten terugkeren naar box 1, zodat de […]

John Norder

ZZP overeenkomst van opdracht, einde VAR

Jullie weten wellicht, dat er volgend jaar weer iets gaat veranderen. De VAR-verklaring wordt waarschijnlijk per 1 april 2016 afgeschaft. Het heeft enige jaren geduurd om de knoop door te hakken. De nieuwe Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) wordt niet ingevoerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen een overeenkomst van opdracht aangaan. De Belastingdienst heeft een aantal […]

John Norder

Tips bij het starten van een bedrijf

Je kunt je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel; je wordt dan meteen automatisch als ondernemer aangemeld bij de Belastingdienst.   De Belastingdienst zal aan de hand van je inschrijving bekijken met welke soorten belasting je te maken krijgt (inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffing)   Je kunt gratis een startersbijeenkomst van de KvK in samenwerking met […]

John Norder

Belastingtips 2014

John Norder

Fiscale partners

Veel mensen vinden het lastig om te bepalen als ze fiscale partners van elkaar zijn. Het fiscale partnerbegrip wijkt af van het normale spraakgebruik en is in diverse wetten beschreven. Natuurlijk zijn er ook weer verschillen tussen het partnerbegrip volgens de diverse wetten, die de situatie nog onduidelijker maken. Let dus goed op! Algemeen Volgens […]

John Norder

Aftrekbare giften?

Let op het verschil tussen gewone giften en periodieke giften! Giften (algemeen) Je kunt de giften alleen aftrekken als de instelling een ANBI-beschikking heeft van de Belastingdienst. Het moet gaan om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt dit checken via de website van de Belastingdienst. De giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar […]

John Norder

Aftrekpost voor ziektekosten?

De aftrekpost voor specifieke zorgkosten is ieder jaar weer lastig. Ik krijg er veel vragen over van cliënten. Toch kan het in sommige gevallen een aardige aftrekpost opleveren, met name als je de ziektekosten in 1 kalenderjaar kunt samenvoegen. Vanaf 2014 zijn de kosten van bepaalde hulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen) niet meer aftrekbaar. De […]

John Norder

Netwerken voor ZZP-ers

Netwerken In deze blog wil ik iets schrijven over netwerken. Een heel ander soort verhaal, dan je van mij gewend bent. Normaal schrijf ik over administratie en belastingen. Ik zal jullie daar nu niet mee vermoeien. In deze tijd van het jaar hebben mensen veel andere zaken aan hun hoofd met de komende feestdagen en […]

John Norder

Eigen woning gekocht in 2014?

Kijk nog even naar deze aandachtspunten bij de aangifte inkomstenbelasting over 2014! Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait moet worden aangegeven als inkomen over 2014. De WOZ-waarde voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 is de waarde met waarde-peildatum 1 januari 2013. Deze waarde staat vermeld op de aanslag van de gemeente over 2014. Als je pas in de […]

John Norder

Twinfield Online Boekhouden

Ontdek het gemak van Twinfield online boekhouden. In 2013 ben ik volledig overgestapt naar Twinfield online boekhouden. Ik heb net als veel andere administratie- en boekhoudkantoren gekozen voor Twinfield vanwege het gebruikersgemak van het pakket en de veiligheid van jouw en mijn administratiebestanden. Twinfield informeert mij regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Een prima samenwerking! Het is echt […]

John Norder

Oudedagsreserve. Een goede oplossing?

Oudedagsreserve In deze blog wil ik meer aandacht besteden aan de oudedagsreserve. Het is een speciale regeling voor zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting.  ZZP pensioenfonds De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor het nieuwe pensioenfonds voor ZZPers. Veel ZZPers zien deze regeling helemaal niet zitten en willen het liever zelfstandig regelen. Ik wil […]

John Norder

Jaarafsluiting. Nog een paar tips!

Ik heb in 2014 een flink aantal artikelen geschreven. Niet alleen in mijn columns voor Startende Ondernemers, maar ook op een aantal andere websites voor ondernemers. Ik vind het heel leuk, dat mijn artikelen goed bekeken worden. Nogmaals bedankt voor jullie interesse en leuke reacties! Ik krijg in mijn dagelijkse praktijk vaak vragen van startende […]

John Norder

Kennis bijhouden

Als belastingadviseur en financieel planner heb ik vanuit beide beroepsorganisaties een permanente educatieplicht. Je moet bijblijven op je vakgebied en op de hoogte zijn van komende wetswijzigingen. Daar sta je voor en je cliënten mogen dat van je verwachten. Ook dit najaar zijn er weer veel cursussen en bijeenkomsten. Ik vind het altijd wel leuk […]

John Norder

Ondernemersaftrek

Wanneer heb je recht op ondernemersaftrek? Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er in de toekomst met de ondernemersaftrek gaat gebeuren. Mogelijk wordt de faciliteit afgeschaft of versoberd. We zullen moeten wachten op de belastingplannen van het kabinet voor 2016. In dit artikel wil ik de huidige regels voor de ondernemersaftrek nog […]

John Norder

De belastingplannen voor 2015

Al ruim voor Prinsjesdag gonsde het van de geruchten. Veel zal er in 2015 niet gaan veranderen. Wel heeft het kabinet aangegeven om voor de zomer van 2015 met nieuwe plannen te komen, die mogelijk al in 2016 ingevoerd gaan worden. Ze gaan er echt mee aan de slag. Het belastingstelsel moet eenvoudiger worden en […]

John Norder

Het urencriterium-welke uren tellen mee?

Het urencriterium. Hoe zit het precies? Ik heb het al eerder genoemd. Als ondernemer heb je recht op een aantal faciliteiten in de inkomstenbelasting, als je voldoet aan het urencriterium, zoals dat staat beschreven in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ik zal de regels in dit artikel nog even uitleggen. Je moet op […]

John Norder

Ben jij ondernemer?

Wanneer ben je ondernemer? Hoe zit het precies? In deze blog wil ik uitleggen wat nu precies een onderneming is en wanneer je ondernemer bent. Het is eigenlijk wel vreemd, dat van het begrip “onderneming” in de wet geen definitie wordt gegeven. In de loop der jaren is er heel veel jurisprudentie geweest om dit […]

John Norder

Administratie en boekhouding

Administratie is niet iets waar je als ondernemer dagelijks veel zin in hebt. Het wordt vaak als een noodzakelijk kwaad ervaren. En veel ondernemers wachten dan ook tot het laatste moment om hun administratie bij te werken. Je administratie geeft je inzicht in de resultaten van je bedrijf. Het laat zien waar je mee bezig […]

John Norder

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Heb je er al naar gekeken? Het is nu een goed moment om even goed te kijken naar je voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2014. De cijfers tot en met september zijn bekend en de BTW aangifte over het 3e kwartaal is gedaan. Op basis van de cijfers over de eerste 9 maanden […]

John Norder

De factuureisen van de Belastingdienst

De meeste ondernemers zullen facturen versturen aan hun cliënten en opdrachtgevers. Je mag zelf bepalen als je op papier of digitaal facturen gaat versturen. Een factuur is een belangrijk bewijsstuk. Even kort de factuureisen volgens de belastingdienst. Zorg er altijd voor dat je facturen voldoen aan de factuureisen van de Belastingdienst. Als je goederen of […]

John Norder

Resultaat uit overige werkzaamheden

Resultaat uit overige werkzaamheden. Wat is dat? Als je als freelancer of zzp-er inkomsten hebt, die niet kwalificeren als winst uit onderneming, dan worden deze inkomsten voor de inkomstenbelasting in box 1 belast als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Een ruim begrip. Het gaat om inkomsten, die je behaalt met “het verrichten van enige vorm van […]

John Norder

Bedrijf starten? Fiscale tips

Even kort een aantal belangrijke dingen op een rijtje waar je aan moet denken, als je je eigen bedrijf gaat starten. Algemeen Inschrijving bij de Kamer van Koophandel; je wordt dan meteen automatisch aangemeld bij de Belastingdienst. Gratis startersbijeenkomst van de KvK in samenwerking met de Belastingdienst bijwonen (goede sprekers, duidelijke informatie en de kans […]

John Norder

Vrijstelling zzp’ers werkzaam in de zorg, hoe zit het nu?

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen inzake de BTW-vrijstelling van zzp’ers in de zorg. Er blijkt wel wat moeite te bestaan met de interpretatie van deze uitspraken. Soms wordt bijvoorbeeld aangegeven dat uit de uitspraken blijkt dat iedereen onder gezegd is vrijgesteld van het betalen van BTW. Vandaar even meer […]

John Norder

Belastingdienst controleert strenger

Belastingdienst controleert strenger op zakelijke kosten van ondernemers; 5 tips! Niet alle uitgaven van een ondernemer kunnen als zakelijke kosten in mindering op je winst worden gebracht. Alleen de uitgaven, die je hebt gedaan in het zakelijke belang van je onderneming zijn aan te merken als kosten van je onderneming. Let er wel op, dat […]

John Norder

De middelingsregeling

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting kan ook voor jou interessant zijn. Het is een regeling, die niet bij iedereen bekend is.  Het komt vaak voor dat het belastbaar inkomen in box 1 in een bepaald jaar sterk afwijkt van andere jaren waardoor een deel van het belastbaar inkomen tegen een hoger tarief wordt belast. Dat […]

John Norder

Investeren in 2014 kan voordelig

We gaan er weer met zijn allen tegenaan, goed nieuws afgelopen week te lezen op Nu.nl. Hoe zit het nu precies met investeren? Welke regels zijn van toepassing? Ondernemers kunnen voor de kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA) in aanmerking komen. Er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Sommige investeringen zijn uitgesloten van investeringsaftrek. En natuurlijk […]