Erf- en schenkbelasting, aandachtspunten 2015

In dit artikel wil ik even een paar belangrijke aandachtspunten naar voren halen met betrekking tot de erf- en schenkbelasting. De wettelijke regels zijn opgenomen in de Successiewet. Schenkingsvrijstellingen 2015 Ouders mogen ieder jaar aan hun kinderen een schenking doen, zonder dat daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2015 is het vrijgestelde bedrag € 5.277.

Eindejaarstips 2015, inkomstenbelasting algemeen

Zoals gebruikelijk publiceer ik ieder jaar rond deze tijd mijn eindejaarstips. Kijk er even naar en doe er je voordeel mee! Eigen woning De sanctie bij de aflossingsachterstand op de Eigen Woning Schuld is versoepeld. Los de achterstand zo snel mogelijk af om de Eigen Woning Schuld te laten terugkeren naar box 1, zodat de […]

Belastingtips 2014

Fiscale partners

Veel mensen vinden het lastig om te bepalen als ze fiscale partners van elkaar zijn. Het fiscale partnerbegrip wijkt af van het normale spraakgebruik en is in diverse wetten beschreven. Natuurlijk zijn er ook weer verschillen tussen het partnerbegrip volgens de diverse wetten, die de situatie nog onduidelijker maken. Let dus goed op! Algemeen Volgens […]

Aftrekbare giften?

Let op het verschil tussen gewone giften en periodieke giften! Giften (algemeen) Je kunt de giften alleen aftrekken als de instelling een ANBI-beschikking heeft van de Belastingdienst. Het moet gaan om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je kunt dit checken via de website van de Belastingdienst. De giften zijn alleen aftrekbaar in het jaar […]

Aftrekpost voor ziektekosten?

De aftrekpost voor specifieke zorgkosten is ieder jaar weer lastig. Ik krijg er veel vragen over van cliënten. Toch kan het in sommige gevallen een aardige aftrekpost opleveren, met name als je de ziektekosten in 1 kalenderjaar kunt samenvoegen. Vanaf 2014 zijn de kosten van bepaalde hulpmiddelen (scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen) niet meer aftrekbaar. De […]

Eigen woning gekocht in 2014?

Kijk nog even naar deze aandachtspunten bij de aangifte inkomstenbelasting over 2014! Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait moet worden aangegeven als inkomen over 2014. De WOZ-waarde voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 is de waarde met waarde-peildatum 1 januari 2013. Deze waarde staat vermeld op de aanslag van de gemeente over 2014. Als je pas in de […]

Kennis bijhouden

Als belastingadviseur en financieel planner heb ik vanuit beide beroepsorganisaties een permanente educatieplicht. Je moet bijblijven op je vakgebied en op de hoogte zijn van komende wetswijzigingen. Daar sta je voor en je cliënten mogen dat van je verwachten. Ook dit najaar zijn er weer veel cursussen en bijeenkomsten. Ik vind het altijd wel leuk […]